Strona główna

 

Strona powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Kwota dofinansowania MRiPS w projekcie to 30030,00 zł

Aktualności


Vinci Power Nap