„Krzywdzenie dzieci: diagnoza, terapia, interwencja”

„Krzywdzenie dzieci: diagnoza, terapia, interwencja” to temat szkolenia, które odbyło się 8 lutego jako jedno z pierwszych działań edukacyjnych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2022 roku.

Szkolenie zostało przeprowadzone dla pracowników Publicznego Przedszkola „Leśne Zuchy” i poświęcone było tematowi przemocy wobec dzieci. Prowadzące: Benita Dobrzańska, psycholog Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Izabela Pawłowska, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego omówiły sposoby rozpoznawania symptomów świadczących o krzywdzeniu dziecka, zakres definicji dziecka krzywdzonego, skutki stosowania przemocy wobec dzieci, sposoby reakcji i działań chroniących dzieci przed krzywdzeniem, uregulowania prawne w tym zakresie oraz zasady realizacji procedury „Niebieskie Karty” w interdyscyplinarnej współpracy ze szczególnym uwzględnieniem roli przedstawicieli oświaty.

W szkoleniu uczestniczyła część pracowników przedszkola. Pozostali przedstawiciele kadry dydaktycznej „Leśnych Zuchów” poszerzą swoją wiedzę z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci podczas kolejnych spotkań przewidzianych na 16 i 22 lutego 2022 r.