Inauguracja projektu „PRZEMOCOMETR”

17.03.2022 na zaproszenie Soroptimist International Pierwszy Klub we Wrocławiu oraz ruchu Plakaciary  przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w debacie dotyczącej przeciwdziałania przemocy. Debata była częścią inauguracji projektu  „PRZEMOCOMETR”. PRZEMOCOMETR to narzędzie profilaktyczno-edukacyjno-pomocowe do przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowane głównie do młodzieży. W ramach projektu opracowane zostaną następujące elementy:

1. ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI: umożliwi rozpoznanie zachowań przemocowych ze strony osoby partnerskiej. Wydrukowana na niej linijka – na której w miarę zwiększania się wartości wzdłuż miarki, intensyfikują się przypisane poszczególnym liczbom zachowania – pozwoli w szybki sposób ocenić, czy związek jest zdrowy, czy jest w nim przemoc.

2. EDUKACYJNO-INFORMACYJNY PORTAL: strona zawierać będzie plik zakładki PRZEMOCOMETRU – dostępny do ściągnięcia i dystrybucji – oraz wizualne przedstawienie zawartych na linijce zachowań. Strona gromadzić będzie także informacje dla osób szukających pomocy i będących świadkami przemocy. Znajdzie się na niej również obszar edukacyjny dla osób udzielających pomocy.

3. APLIKACJA ALARMOWO-POMOCOWA: do nawiązywania kontaktu za pomocą bezpośredniego połączenia z wykwalifikowaną kadrą w razie kryzysu psychologicznego.

PRZEMOCOMETR powstał oryginalnie w Ameryce Łacińskiej, a w 2019 r. został wprowadzony do Francji dzięki merostwu Paryża,  Obserwatorium ds. Przemocy Wobec Kobiet w Saint-Denis i organizacji En Avant Toute(s).