PROJEKT CERV (CITIZEN, EQUALITY,RIGHTS, VALUES PROGRAM)


Gmina Wrocław złożyła akces do wnioskowania w programie unijnym CERV – Citizen, Equality, Values, Rights. Pracownicy naszego MOPS napisali projekt pt „Elementarz Wsparcia”. Zadania zaplanowane w projekcie to:
1. Szkolenie pracowników instytucji, które zobowiązane są do wszczynania procedury NK
2. Wydanie Elementarza Wsparcia dla specjalistów z w/w instytucji, w których opisana zostanie droga poszukiwania przez krzywdzone dziecko pomocy
3. Nakręcenie filmu animowanego dla dzieci o tematyce przeciwdziałania przemocy
4. Uruchomienie telefonu alarmowego w związku z procedurą 12a
5. Warsztaty kompetencji rodzicielskich dla rodziców, którzy mają problemy wychowawcze
6. Biuletyn z prawodawstwem polskim, który opisuje jak funkcjonuje polskie prawo w zakresie ochrony dzieci przed przemocą.
Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Uniwersytetem Wrocławskim, Instytutem Socjologii.
Trzymamy kciuki za powodzenie!!!!