INTERDYSCYPLINARNA KOALICJA DOBRYCH PRAKTYK

11 maja 2022 zainicjowano projekt „Interdyscyplinarna koalicja dobrych praktyk”. Celem projektu są spotkania liderów grup roboczych z przedstawicielami Komisariatów Policji i Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej współpracujących ze sobą przy realizacji procedury „Niebieskie Karty” oraz wzmocnienie dotychczasowych oraz wypracowanie nowych dobrych praktyk i zasad współpracy, które usprawnią działania podejmowane na rzecz rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą w rodzinie.