Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informują, że w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 1 z siedzibą  przy ul. Braniborskiej 6-8 uruchomi punkt informacyjny, w którym pracownicy socjalni będą pełnić dyżury w ramach bezpłatnych porad.

Dyżury będą pełnione od 21.02.2022 r. do 25.02.2022 r.

„Krzywdzenie dzieci: diagnoza, terapia, interwencja”

„Krzywdzenie dzieci: diagnoza, terapia, interwencja” to temat szkolenia, które odbyło się 8 lutego jako jedno z pierwszych działań edukacyjnych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2022 roku.

Szkolenie zostało przeprowadzone dla pracowników Publicznego Przedszkola „Leśne Zuchy” i poświęcone było tematowi przemocy wobec dzieci. Prowadzące: Benita Dobrzańska, psycholog Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Izabela Pawłowska, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego omówiły sposoby rozpoznawania symptomów świadczących o krzywdzeniu dziecka, zakres definicji dziecka krzywdzonego, skutki stosowania przemocy wobec dzieci, sposoby reakcji i działań chroniących dzieci przed krzywdzeniem, uregulowania prawne w tym zakresie oraz zasady realizacji procedury „Niebieskie Karty” w interdyscyplinarnej współpracy ze szczególnym uwzględnieniem roli przedstawicieli oświaty.

W szkoleniu uczestniczyła część pracowników przedszkola. Pozostali przedstawiciele kadry dydaktycznej „Leśnych Zuchów” poszerzą swoją wiedzę z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci podczas kolejnych spotkań przewidzianych na 16 i 22 lutego 2022 r.

30. Finał – Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Podczas 30 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wrocławski sztab zaprosił przedstawicieli instytucji współtworzących Kampanię Miejską „Wrocław BEZ Przemocy” do rozmowy o tym jak skutecznie zgłosić przemoc, gdzie można uzyskać pomoc, jak pandemia wpłynęła na sytuację osób doznających przemocy, szczególnie dzieci i młodzieży oraz o tym, jak ważne są kampanie społeczne takie jak Wrocław BEZ Przemocy i Biała Wstążka.

W rozmowie uczestniczyła Izabela Pawłowska – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Joanna Nyczak – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Benita Dobrzańska – psycholog Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Całej rozmowy można wysłuchać od 2:45 pod linkiem:

Kliknij aby wysłuchać

Jesteś ofiarą przemocy? Możesz liczyć na natychmiastową izolację sprawcy.

Jeżeli członek rodziny stosuje wobec Ciebie przemoc, możesz żądać aby sąd lub Policja zobowiązali go do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazali zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Artykuł

Wniosek

Wsparcie merytoryczne pracowników instytucji upoważnionych do inicjowania procedury „Niebieskie Karty”

We wrześniu uruchomiliśmy adres poczty mailowej zi@mops.wroclaw.pl, jako wsparcie merytoryczne pracowników instytucji upoważnionych do inicjowania procedury „Niebieskie Karty”.

Na adres ten przedstawiciele instytucji opieki zdrowia, oświaty, pomocy społecznej, oraz innych jednostek mogą przesyłać zapytania dotyczące problemów, interwencji związanych z tematem przemocy, inicjowania procedury „Niebieskie Karty” lub wypełniania formularza A NK. Nasi wykwalifikowani pracownicy odpowiedzą na pytania.

Oprócz kontaktu mailowego zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego.

Zespół Interdyscyplinarny mieści się przy ul. Rydygiera 43A we Wrocławiu, tel. (71) 78 23 591.

Niebieska Karta – Formularz A [FILM]

Zapraszamy do obejrzenia filmu instruktażowego wypełniania formularza A Niebieskiej Karty.

Film powstał dzięki dofinansowaniu  projektu „Niebieskie Abecadło” realizowanego przez MOPS Wrocław w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Film w prosty i przejrzysty sposób prezentuje krok po kroku  jak, w sposób prawidłowy, wypełnić formularz A Niebieskiej Karty. https://youtu.be/ZR27oWxYU04