Dla świadków przemocy

Jak reagować na przemoc w rodzinie?

10 kroków świadka przemocy:

  • Usłysz.
  • Zobacz.
  • Reaguj.
  • Porozmawiaj z osobą doświadczającą przemocy, powiedz, że jesteś gotowy pomóc.
  • Zaproponuj gotowość do działania w sytuacji eskalacji przemocy.
  • Zapoznaj się z możliwościami udzielenia pomocy.
  • Poznaj adresy i dane kontaktowe do instytucji i organizacji działających na rzecz rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.
  • Wskaż członkom rodziny nazwy, adresy i kontakt do instytucji i organizacji działających na rzecz rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.
  • Porozmawiaj z osobą, która stosuje przemoc, powiedz jej, że słyszysz i tego nie akceptujesz.
  • Zgłoś odpowiednim służbom.

PAMIĘTAJ: lepiej zareagować 10 razy i nie potwierdzić, że coś złego się dzieje, niż nie zareagować i pominąć ten jeden raz, który może doprowadzić do utraty zdrowia lub życia osoby doznającej przemocy!

Tutaj możesz zgłosić przemoc:

112 – telefon alarmowy – zawsze dzwoń, kiedy jesteś świadkiem eskalacji przemocy. To bardzo ważne, by właśnie w tym momencie odpowiednie służby podjęły interwencję.

Komisariaty Policji.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (od poniedziałku do piątku, w godz. od 07.30 do 15.30):

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07.30 do 15.30)

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Dane do kontaktu do wymienionych instytucji znajdziesz tutaj:

Porozmawiaj z osobą doświadczającą przemocy, powiedz, że jesteś gotowy pomóc, przekaż powyższe informacje o danych kontaktowych do instytucji, w których można zgłosić przypadki przemocy, poinformuj o instytucjach i organizacjach działających na rzecz osób doznających przemocy:

Telefon Zaufania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
tel. 512 198 939 – jest przede wszystkim wsparciem dla kobiet  borykających się z problemami przemocy w rodzinie, czynny całą dobę, możliwość przekazania informacji poprzez wiadomość sms.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
ul. Rydygiera 45 a, Wrocław,
e-mail: stop.przemocy@mops.wroclaw.pl
tel. 71 796 40 85 
czynny całą dobę, udziela schronienia w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób będących w kryzysie, świadczy pomoc prawną i psychologiczną.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia,
ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 31, Wrocław,
e-mail: aksonwroc@wp.pl,
tel. 71 736 06 82 – czynny od 9.00 – 21.00, umożliwia całodobowe schronienie  w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie, świadczy pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną, socjalną.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej AKSON,
ul. Gliniana 28/30,
Wrocław,
e-mail: owiik@wp.pl,
tel. 71 352 94 03 – umożliwia całodobowe schronienie  w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie.

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia CURATUS,
ul. Kleczkowska 5 oficyna, Wrocław,
e-mail: curatus@o2.pl,
nr telefonu zaufania: 71 77 66 208
 psychologiczna pomoc telefoniczna – soboty, niedziele i święta od godz. 9.00 do 20.00.

Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED,
ul. Białowieska 74 a, ul. Borowska 181-187,
Wrocław, 
e-mail: sekretariat@neuropsychiatria.com
tel. 71 7996 855
pomoc psychologiczna – udzielana jest   telefonicznie: od poniedziałku do piątku 16:00 do 08:00 rano, od soboty do poniedziałku od 20:00 do 08:00 rano.

Fundacja Centrum Praw Kobiet,
ul. Ruska 46B, II p. p. 208, 208 a i 219,
Wrocław,
e-mail: cpk_wroclaw@cpk.org.pl
tel. 511 506 216

Stowarzyszenie INTRO,
Pl. Macieja 4/5/6, Wrocław,
e-mail: intro@psychotekst.pl
tel. 881 220 440
 pomoc psychologiczna.

Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „EVOLUTIO”,
ul. Legnicka 65, ul. Strzegomska 55 pok. 203, Wrocław,
e-mail: evolutio.stow@gmail.com
tel. 731 450 926

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji  Życiowej „ISKIERKA”
pl. Macieja 5, Wrocław,

e-mail:
iskierka.wroc@gmail.com
tel. 71 322 41 14 – godziny otwarcia placówki: poniedziałek, wtorek, czwartek 9:00 do 18:00,  pomoc prawna, pomoc psychologiczna, pomoc  pedagogiczna.

Fundacja NON LICET
ul. Stalowa 6 a, Wrocław
e-mail: oik@go2.pl, fundacja@nonlicet.pl
tel. 71 361 97 70, 572 108 352
godziny otwarcia placówki od poniedziałku do czwartku 16:00 do 20:00, pomoc psychologiczna.

 

Porozmawiaj z osobą, która stosuje przemoc, powiedz jej, że słyszysz i tego nie akceptujesz, poinformuj, że osoba ta może zwrócić się po pomoc, wskaż gdzie taką pomoc może uzyskać:

Wrocławskie Centrum Zdrowia,
Pl. Dominikański 6, Wrocław,
e-mail: arkadiuszklimczak@spzoz.wroc.pl
tel. 609899455
pomoc psychologiczna, program korekcyjno–edukacyjny.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
ul. G. Zapolskiej 2/4, 50-032 Wrocław, pokój 352,
e-mail:wzd@um.wroc.pl
tel. 71 777 78 36
 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00.

Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień, Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego,
ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18, Wrocław,
tel. 71 77 66 279

Dzienny Oddział Terapii Uzależnień, Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego,
ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18, Wrocław,
 
tel. 71  77 66 280

Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych, Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego,
ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18, Wrocław,
 
tel. 71 77 66 250, 71 77 66 300