Osoby doznające przemocy

Dla osób pokrzywdzonych przemocą

Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy wiedz, że:

 1. Nikt nie ma prawa traktować Cię źle.
 2. Fakt, że doświadczasz przemocy nie jest Twoją winą.
 3. Za stosowanie przemocy odpowiedzialność zawsze ponosi sprawca.
 4. Nie trzeba się wstydzić prosić o pomoc.
 5. Nie jesteś z tym sama/sam, jest wielu ludzi gotowych do pomocy i wsparcia.
 6. Przysługują Ci uprawnienia i prawne rozwiązania do tego, by przerwać przemoc.
 7. Miej przygotowany swój plan bezpieczeństwa.
 8. W razie zagrożenia dzwoń na nr alarmowy 112.
 9. Masz wpływ na swoje życie.
 10. Masz moc.

Jak uzyskać wsparcie?

 • Poinformuj o sytuacji, w jakiej jesteś, przedstawiciela instytucji (Policjant, pracownik socjalny, przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagog szkolny, lekarz) lub kogoś bliskiego (rodzina, przyjaciel).
 • Zgłoś się do instytucji realizującej działania w zakresie przeciwdziałania przemocy (Komisariat Policji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoła, przychodnia, szpital).
 • Możesz się również zgłosić do instytucji lub organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
 • W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia zgłoś się do ośrodka interwencyjnego udzielającego schronienia osobom pokrzywdzonym przemocą.
 • Przygotuj swój plan bezpieczeństwa.

Przykładowy plan bezpieczeństwa osoby doświadczającej przemocy w rodzinie

 1. Zrób listę telefonów alarmowych oraz do instytucji i organizacji wspierających osoby doświadczające przemocy. Trzymaj tę listę przy sobie.
 2. Zapisz numery telefonów alarmowych oraz do instytucji i organizacji wspierających osoby doświadczające przemocy w swoim telefonie komórkowym.
 3. W obecnej sytuacji związanej z pandemią, może się zdarzyć, że nie będziesz mogła swobodnie rozmawiać przez telefon. W takiej sytuacji możesz skontaktować się mailowo lub smsowo z organizacjami i służbami działającym na rzecz przeciwdziałania przemocy.
 4. Zrób listę placówek, w których możesz uzyskać pomoc.
 5. O swojej sytuacji powiedz bliskim osobom, którym ufasz, rodzinie, sąsiadom itp. Ich pomoc jest dla Ciebie bardzo ważna. Poproś ich, by w chwili zagrożenia Twojego bezpieczeństwa wzywali Policję.
 6. W czasie pandemii może dojść do sytuacji, kiedy nie masz możliwości prosić o pomoc zaufanej osoby – powiedz wtedy o tym, że potrzebujesz pomocy osobie, która będzie mogła zawiadomić odpowiednie służby (np. sąsiad, którego znasz tylko z widzenia, listonosz, aptekarka, sprzedawczyni w sklepie, osoba sprzątająca Twoją klatkę schodową).
 7. Ustal z sąsiadami, znajomymi specyficzny sygnał, dźwięk, który powiadomi ich, że potrzebujesz pomocy.
 8. Przygotuj najpotrzebniejsze dokumenty (lub ich kopie) oraz najważniejsze rzeczy i trzymaj je w miejscu, z którego w razie potrzeby będziesz je mogła szybko zabrać. Przygotuj m.in.: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, pieniądze, karty płatnicze, telefon komórkowy, klucze do mieszkania, samochodu, pracy, lekarstwa, recepty, legitymacja ubezpieczeniowa, świadectwa szkolne i świadectwa pracy, książeczki zdrowia dzieci, notes z adresami i numerami telefonów, akty urodzenia dzieci i akt zawarcia małżeństwa, ubrania dla siebie i dzieci, bielizna, najpotrzebniejsze środki higieny osobistej.

Tutaj możesz zgłosić przemoc

 • 112 – telefon alarmowy – zawsze dzwoń, kiedy jesteś świadkiem eskalacji przemocy. To bardzo ważne, by właśnie w tym momencie odpowiednie służby podjęły interwencję.
 • Komisariaty Policji.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (od poniedziałku do piątku, w godz. od 07.30 do 15.30)
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07.30 do 15.30)
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Dane do kontaktu do wymienionych instytucji znajdziesz tutaj

Telefony zaufania:

 • 512 198 939 – Telefon Zaufania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • 800 120 002 – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

 

Ośrodki interwencyjne

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Rydygiera 45 a, Wrocław,
tel. 71 796 40 85

e-mail: stop.przemocy@mops.wroclaw.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 31, Wrocław,
tel. 71 736 06 82
e-mail:
aksonwroc@wp.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej AKSON,
ul. Gliniana 28/30, Wrocław,
tel. 71 352 94 03
e-mail:
owiik@wp.pl

Instytucje i organizacje udzielające wsparcia i pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą

 • Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia CURATUS
 • Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED
 • Fundacja Centrum Praw Kobiet
 • Stowarzyszenie INTRO
 • Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „EVOLUTIO”
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji  Życiowej „ISKIERKA”
 • Fundacja NON LICET

Baza teleadresowa do pozostałych instytucji wspierających przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zamieszczona na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

https://www.duw.pl/pl/urzad/przeciwdzialanie-przemo/instytucje-wspierajace

Uprawnienia osoby pokrzywdzonej przemocą

 • Prawo do należytego traktowania bez przemocy i z poszanowaniem.
 • Prawo do objęcia interdyscyplinarnym wsparciem w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
 • Prawo do bezpłatnego badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie.
 • Prawo do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w związku z występowaniem przemocy w rodzinie.
 • Prawo do bezpłatnego poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego.
 • Prawo do interwencji kryzysowej i wsparcia.
 • Prawo do ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej.
 • Prawo do zapewnienia bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
 • Prawo do uzyskania pomocy w uzyskaniu mieszkania. 
 • Prawo do żądania,  aby sąd zobowiązał do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazał zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia członka rodziny wspólnie zajmującego mieszkanie, który swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie.

Materiały informacyjne

Poradniki dla osób doznających przemocy w rodzinie zamieszczona na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

https://www.duw.pl/pl/urzad/przeciwdzialanie-przemo/osoby-doznajace-przemoc/9495,poradniki.html