Osoby stosujące przemoc

Zdarza się, że częściej niż innym towarzyszą Ci zachowania agresywne, nie panujesz nad swoimi emocjami, nie pomagasz najbliższym, choć wiesz, że są od Ciebie zależni?

Policz do 10 – zatrzymaj się, powstrzymaj agresję lub bierność wobec potrzeb bliskich, pomyśl o konsekwencjach. Zanim cokolwiek zrobisz, zastanów się czy zdarza się, że: 

  1. Rozwiązujesz konflikty i wywierasz wpływ przy użyciu siły. 
  2. Masz słabą samokontrolę zachowań agresywnych. 
  3. Popychasz, uderzasz, szarpiesz. 
  4. Obrzucasz obelgami, wyzwiskami. 
  5. Zmuszasz do zachowań, które poniżają innych. 
  6. Wyśmiewasz drugiego w obecności innych.
  7. 7. Przywłaszczasz bądź niszczysz nie swoje rzeczy. 
  8. Zaniedbujesz osoby chore, wymagające opieki. 
  9. Zabraniasz najbliższym kontaktów społecznych. 
  10. Ciągle kontrolujesz bliskie osoby. Jeżeli tak, istnieje ryzyko, że stosujesz przemoc – poproś o pomoc, zmień swoje zachowania.
„Ty Decydujesz” program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc finansowany z budżetu państwa, środki przekazane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki: Uchwała_nr_LXIV_1673_23_tekst
 
Przemoc w rodzinie – gdy dom

Program korekcyjno – edukacyjny oraz psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc finansowany  z budżetu gminy Wrocław. 

Link do informacji o programie: http://www.spzoz.wroc.pl/programy-zdrowotne/przemoc  

PAMIĘTAJ!!!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.

Za stosowanie przemocy odpowiedzialność ZAWSZE ponosi sprawca.

Broszury