Zgłoś przemoc i otrzymaj pomoc

Służby zobowiązane do podjęcia interwencji

Policja

112 – telefon alarmowy 

Komisariaty Policji

Komisariat Policji Wrocław-Stare Miasto 
ul. Trzemeska 12, Wrocław
tel. 47 87 131 31, 47 87 143 90

Komisariat Policji Wrocław-Śródmieście 
ul. Grunwaldzka 6, Wrocław
tel. 47 87 143 58, 47 87 132 90

Komisariat Policji Wrocław-Ołbin 
ul. Rydygiera 46, Wrocław
tel. 47 87 143 06, 47 87 121 21

Komisariat Policji Wrocław-Krzyki 
ul. Ślężna 115-129, Wrocław
tel. 47 87 116 00

Komisariat Policji Wrocław-Rakowiec 
ul. Traugutta 94, Wrocław
tel. 47 87 143 44, 47 87 139 43

Komisariat Policji Wrocław-Fabryczna 
ul. gen. Ivana Połbina 1, Wrocław
tel. 47 87 143 80

Komisariat Policji Wrocław-Leśnica 
ul. Średzka 42, Wrocław
tel. 47 87 128 50, 47 87 128 52

Komisariat Policji Wrocław-Grabiszynek
ul. Grabiszyńska 255, Wrocław
tel. 47 87 155 00 , 47 87 155 01

Komisariat Policji Wrocław-Psie Pole
 pl. Józefa Piłsudskiego 6/8, Wrocław
tel. 47 87 146 05, 47 87 145 25

Komisariat Policji Wrocław-Osiedle 
ul. Kiełczowska 15, Wrocław
tel. 47 87 128 20

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
(od pon. do pt., w godz. od 07:30 do 15:30):

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 1
ul.  Braniborska 6/8
tel. 71 772 59 97

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 2
ul. Średzka 42
tel. 71 349 14 45
ul. Koszykarska 6a
tel. 71 353 18 16

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 3
ul. Nowowiejska 102
tel. 71 78 23 563
ul. Nowowiejska 29
tel. 71 78 23 559

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 4
ul. Oficerska 9A
tel. 71 78 22 450, 71 78 22 446, 71 78 22 419

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 5
ul. Kniaziewicza 29
tel. 71 335 23 80, 71 77 66 907

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 6,
ul. Kamieńskiego 190
tel. 71 78 64 234

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 7,
pl. Św. Macieja 19
tel. 71 78 23 543, 71 78 23 541

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:30 do 15:30)
ul. Rydygiera 43a, Wrocław
tel. 71 78 23 591
e-mail:
zespol.interdyscyplinarny@mops.wroclaw.pl

Telefony zaufania

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
tel. 800 120 002
e-mail:
niebieskalinia@niebieskalinia.info

Telefon Zaufania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
tel. 512 198 939

Ośrodki interwencyjne

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Rydygiera 45 a, Wrocław
tel. 71 796 40 85

e-mail:
stop.przemocy@mops.wroclaw.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 31, Wrocław
tel. 71 736 06 82
e-mail:
aksonwroc@wp.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej AKSON
ul. Gliniana 28/30, Wrocław
tel. 71 352 94 03
e-mail:
owiik@wp.pl

Instytucje i organizacje udzielające wsparcia i pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia CURATUS 
ul. Kleczkowska 5 oficyna, Wrocław
nr telefonu zaufania: 71 77 66 208
e-mail:
curatus@o2.pl

Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED
ul. Białowieska 74 a, Wrocław
ul. Borowska 181-187, Wrocław
tel. 71 7996 855
e-mail:
sekretariat@neuropsychiatria.com

Fundacja Centrum Praw Kobiet
ul. Ruska 46B, II p. p. 208, 208 a i 219, Wrocław
tel. 511 506 216,
e-mail:
cpk_wroclaw@cpk.org.pl

Stowarzyszenie INTRO 
pomoc psychologiczna
Pl. Macieja 4/5/6, Wrocław
tel. 881 220 440
e-mail: intro@psychotekst.pl

Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „EVOLUTIO”
ul. Legnicka 65,
ul. Strzegomska 55 pok. 203, Wrocław,
tel. 731 450 926,
e-mail:
evolutio.stow@gmail.com

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji  Życiowej „ISKIERKA”
pl. Macieja 5, Wrocław,
tel. 71 322 41 14,
e-mail:
iskierka.wroc@gmail.com

Fundacja NON LICET 
ul. Stalowa 6 a, Wrocław
tel. 71 361 97 70, 572 108 352
e-mail:
oik@go2.pl, fundacja@nonlicet.pl

Baza teleadresowa do pozostałych instytucji wspierających przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zamieszczona na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

https://www.duw.pl/pl/urzad/przeciwdzialanie-przemo/instytucje-wspierajace