Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informują, że w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 1 z siedzibą  przy ul. Braniborskiej 6-8 uruchomi punkt informacyjny, w którym pracownicy socjalni będą pełnić dyżury w ramach bezpłatnych porad.

Dyżury będą pełnione od 21.02.2022 r. do 25.02.2022 r.