Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024

UCHWAŁA NR LXIII/1517/18 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 11 października 2018 r. w sprawie „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024″