Inauguracja projektu „Przemocometr”

17.03.2022 na zaproszenie Soroptimist International Pierwszy Klub we Wrocławiu oraz ruchu Plakaciary  przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w debacie dotyczącej przeciwdziałania przemocy. Debata była częścią inauguracji projektu „Przemocometr”. „Przemocometr”, to narzędzie profilaktyczno-edukacyjno-pomocowe do przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowane głównie do młodzieży. W ramach projektu opracowane zostaną następujące elementy:

 1. Zakładka do książki:
  umożliwi rozpoznanie zachowań przemocowych ze strony osoby partnerskiej. Wydrukowana na niej linijka – na której w miarę zwiększania się wartości wzdłuż miarki, intensyfikują się przypisane poszczególnym liczbom zachowania – pozwoli w szybki sposób ocenić, czy związek jest zdrowy, czy jest w nim przemoc.
 2. Edukacyjno-informacyjny portal:
  strona zawierać będzie plik zakładki PRZEMOCOMETRU – dostępny do ściągnięcia i dystrybucji – oraz wizualne przedstawienie zawartych na linijce zachowań. Strona gromadzić będzie także informacje dla osób szukających pomocy i będących świadkami przemocy. Znajdzie się na niej również obszar edukacyjny dla osób udzielających pomocy.
 3. Aplikacja alarmowo-pomocowa:
  do nawiązywania kontaktu za pomocą bezpośredniego połączenia z wykwalifikowaną kadrą w razie kryzysu psychologicznego.

Przemocometr

powstał oryginalnie w Ameryce Łacińskiej, a w 2019 r. został wprowadzony do Francji dzięki merostwu Paryża,  Obserwatorium ds. Przemocy Wobec Kobiet w Saint-Denis i organizacji En Avant Toute(s).

Cykl szkoleniowy ”Niebieskie Karty – reakcja, interwencja, pomoc. Interwencja wobec kryzysu wywołanego przemocą w rodzinie.”

04 marca 2022 r. rozpoczął się całoroczny cykl szkoleniowy ”Niebieskie Karty – reakcja, interwencja, pomoc. Interwencja wobec kryzysu wywołanego przemocą w rodzinie.” Szkolenie dedykowane jest przedstawicielom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownikom socjalnym, asystentom rodzin, konsultantom, którzy realizują swoje zadania w ramach prac grup roboczych. Plan działania zakłada edukację 100 pracowników MOPS z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem szkoleń jest wzrost kompetencji przedstawicieli instytucji, a co za tym idzie, wzrost jakości udzielanej pomocy. Spotkania szkoleniowe przygotowane przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obejmują dwa moduły szkoleniowe dla poszczególnych grup. Moduły o charakterze wykładów oraz warsztatów obejmują takie zagadnienia jak:

 • Definicja, formy, cykl, czynniki ryzyka występowania przemocy w rodzinie.
 • Procedura „Niebieskie Karty”.
 • Interwencja – reakcja na sytuację przemocy w rodzinie.
 • Charakterystyka osób doznających przemocy, w tym dziecka krzywdzonego.
 • Charakterystyka osób stosujących przemoc i interwencja wobec sprawcy.
 • Mechanizmy psychologiczne występujące w relacji ofiara – sprawca przemocy.
 • Kompetencje ustawowe służb i organizacji zaangażowanych w procedurę „Niebieskie Karty”.
 • Rola organizacji pozarządowych w pracach grup roboczych.
 • Tworzenie grup roboczych.
 • Diagnoza sytuacji rodziny i plan pomocy rodzinie.
 • Stereotypy w pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

Zakończenie cyklu szkoleniowego planowane jest na koniec 2022 r.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informują, że w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 1 z siedzibą  przy ul. Braniborskiej 6-8 uruchomi punkt informacyjny, w którym pracownicy socjalni będą pełnić dyżury w ramach bezpłatnych porad.

Dyżury będą pełnione od 21.02.2022 r. do 25.02.2022 r.

„Krzywdzenie dzieci: diagnoza, terapia, interwencja”

„Krzywdzenie dzieci: diagnoza, terapia, interwencja” to temat szkolenia, które odbyło się 8 lutego jako jedno z pierwszych działań edukacyjnych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2022 roku.

Szkolenie zostało przeprowadzone dla pracowników Publicznego Przedszkola „Leśne Zuchy” i poświęcone było tematowi przemocy wobec dzieci. Prowadzące: Benita Dobrzańska, psycholog Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Izabela Pawłowska, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego omówiły sposoby rozpoznawania symptomów świadczących o krzywdzeniu dziecka, zakres definicji dziecka krzywdzonego, skutki stosowania przemocy wobec dzieci, sposoby reakcji i działań chroniących dzieci przed krzywdzeniem, uregulowania prawne w tym zakresie oraz zasady realizacji procedury „Niebieskie Karty” w interdyscyplinarnej współpracy ze szczególnym uwzględnieniem roli przedstawicieli oświaty.

W szkoleniu uczestniczyła część pracowników przedszkola. Pozostali przedstawiciele kadry dydaktycznej „Leśnych Zuchów” poszerzą swoją wiedzę z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci podczas kolejnych spotkań przewidzianych na 16 i 22 lutego 2022 r.

30. Finał – Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Podczas 30 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wrocławski sztab zaprosił przedstawicieli instytucji współtworzących Kampanię Miejską „Wrocław BEZ Przemocy” do rozmowy o tym jak skutecznie zgłosić przemoc, gdzie można uzyskać pomoc, jak pandemia wpłynęła na sytuację osób doznających przemocy, szczególnie dzieci i młodzieży oraz o tym, jak ważne są kampanie społeczne takie jak Wrocław BEZ Przemocy i Biała Wstążka.

W rozmowie uczestniczyła Izabela Pawłowska – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Joanna Nyczak – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Benita Dobrzańska – psycholog Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Całej rozmowy można wysłuchać od 2:45 pod linkiem:

Kliknij aby wysłuchać

Jesteś ofiarą przemocy? Możesz liczyć na natychmiastową izolację sprawcy.

Jeżeli członek rodziny stosuje wobec Ciebie przemoc, możesz żądać aby sąd lub Policja zobowiązali go do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazali zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Artykuł

Wniosek

Wsparcie merytoryczne pracowników instytucji upoważnionych do inicjowania procedury „Niebieskie Karty”

We wrześniu uruchomiliśmy adres poczty mailowej zi@mops.wroclaw.pl, jako wsparcie merytoryczne pracowników instytucji upoważnionych do inicjowania procedury „Niebieskie Karty”.

Na adres ten przedstawiciele instytucji opieki zdrowia, oświaty, pomocy społecznej, oraz innych jednostek mogą przesyłać zapytania dotyczące problemów, interwencji związanych z tematem przemocy, inicjowania procedury „Niebieskie Karty” lub wypełniania formularza A NK. Nasi wykwalifikowani pracownicy odpowiedzą na pytania.

Oprócz kontaktu mailowego zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego.

Zespół Interdyscyplinarny mieści się przy ul. Rydygiera 43A we Wrocławiu, tel. (71) 78 23 591.

Niebieska Karta – Formularz A [FILM]

Zapraszamy do obejrzenia filmu instruktażowego wypełniania formularza A Niebieskiej Karty.

Film powstał dzięki dofinansowaniu  projektu „Niebieskie Abecadło” realizowanego przez MOPS Wrocław w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Film w prosty i przejrzysty sposób prezentuje krok po kroku  jak, w sposób prawidłowy, wypełnić formularz A Niebieskiej Karty. https://youtu.be/ZR27oWxYU04